nieuwe water- en avonturenspeeltuin (gedeeltelijk) open