Werken landschapspark

19 februari 2018

Na 50 jaar maakt het Bloemenpark plaats voor een nieuwe inrichting waarin natuurbeleving en avontuur centraal staan. Ook het Dierenpark krijgt een opfrissing waardoor dieren en bezoekers dichter bij elkaar komen. Samen vormen ze het nieuwe Landschapspark van zo’n 50 hectare groot.

Concept en inrichting

Het concept is het creëren van een nieuw soort belevings- en ervaringslandschap dat zoveel mogelijk soorten bezoekers aantrekt en dat een hoge natuurwaarde heeft en zal bestaan uit een gevarieerd landschap met heuvels, niveauverschillen en waterpartijen. De aanwezigheid van dieren van het Levend Erfgoedpark bepaalt voor een groot deel de eigenheid van dit project.

Een comfortabel wandelpad passeert langsheen een 15 meter hoge speel- en uitkijkheuvel, een centrale speelweide, de nieuwe winterstal en een bestaande 10 meter hoge uitkijkheuvel voorbij de Zuidlede en een nieuwe uitkijkpunt aan de slingervijver. Rond een centraal open vlak grasland zijn er verlagingen voor vochtig hooiland en voor langwerpige grindvlakken. De beplanting bestaat uit bestaande bomen, spontane vegetatie van bloemenweides, ruigtes en moeras.  Houten elementen ondersteunen het recreatief gebruik zoals zitmeubilair, schepvlonders, spelaanleidingen, … Een uitgekiend waterverhaal waarbij de overloop van de Klaverbladvijver omgelegd wordt via het nieuwe Landschapspark, zorgt voor een extra beleving en gebruik.

De zone van het Dierenpark evolueert naar een meer ervaringsgerichte inrichting waarbij de dieren minder in vakken zitten maar deel uitmaken van het parklandschap. Meer beleving gebeurt via het omvormen van de omheiningen naar een lage schapedraad waarbij avontuurlijke doorgangen achter de weides gemaakt worden, schaalvergroting van de weides met menging van dieren en water als afscheiding waar mogelijk. Ook de ‘aankleding’ van de weides met bomen, boomstammen en de inbreng van reliëf en water en de aanleg van groene oevers dragen bij tot een hogere belevingswaarde.

 

timing

De uitbraak van het bestaande Bloemenpark wordt uitgevoerd in de loop van 2018.

De inrichtingswerken voor het Landschapspark zijn voorzien vanaf de winterperiode 2018-2019. De opening is voorzien voor 2020.

 

raming

De uitvoering is geraamd op 985 000 EUR inclusief btw.