Toegankelijk festival

Om het evenement Popeiland toegankelijk te maken voor personen met een beperking zijn volgende voorzieningen aanwezig:
-Bij de ingangen van het domein Puyenbroeck zijn aangepaste parkeerplaatsen voor mensen die in het bezit zijn van een blauwe parkeerkaart
-In het bezoekerscentrum (vlakbij parking 1 gelegen), kunnen rolstoelen gehuurd worden die kunnen gebruikt worden door personen met een beperkte mobiliteit
-In de zone waar de optredens plaatsvinden is vóór het podium een zone voorbehouden voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperkte mobiliteit
-Er zijn aangepaste toiletten voorzien
-Blindengeleide honden en assistentiehonden zijn welkom
-Een aantal randanimaties zijn toegankelijk voor personen met een beperking.  Deze standen zijn op het grondplan aangeduid met een rolstoelicoontje
-De weg naar de festivalweide en de randanimaties is verhard
-Popeiland is een gehoorvriendelijk festival met een geluidssterkte van maximum 95dbA
-Voor mensen met een beperking is er een aparte handtekeningenzone voorzien