Ruiterroute

Vanaf zondag 30 september 2018 kunnen ruiters en menners terecht in het domeinĀ dankzij de ruiterroute. Parkeren kan op strook 10 van parking 2.

Het ruiterpad in het domein zal van vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober niet toegankelijk zijn omwille van een extern event.

Enkele spelregels:

  • Blijf op de aangegeven wegen, samen houden we de kwetsbare natuur intact.

  • Je deelt deze ruiterroute ook met andere gebruikers. Toon hen jouw vriendelijkste glimlach en kruis elkaar steeds in stap.

  • Laat geen afval achter, neem het mee of stop het in een vuilnisbak

  • Als ruiter of menner ben je een bestuurder net zoals een automobilist of een fietser. Hou je aan dezelfde verkeersregels en maak je bedoelingen duidelijk voor de andere weggebruikers.

  • Op het ruiterpad zijn een aantal natuurlijke hindernissen opgebouwd. Niemand is verplicht deze hindernissen te nemen , wie ze wel neemt doet het op een veilige manier.

In geval van nood kan je de wachtdienst bereiken op het nummer 09 3424232.

Deze route in het domein maakt deel uit van de grotere bewegwijzerde smokkelruiterroute (meer info)

Ā