De bossen zijn op vrijdag 7 december vanaf 12 uur tot en met zaterdagavond gesloten omwille van voorspeld stormweer. 

Het volledige gebied ten noorden van de Zuidlede (speeltuin, sport, golf en restaurant) is toegankelijk. 

Wij danken u voor uw begrip. 

Ruiterroute

Opgelet: omwille van Music For Life zal de ruiterroute niet toegankelijk zijn van 18 tot en met 24 december.

Enkele spelregels:

  • Blijf op de aangegeven wegen, samen houden we de kwetsbare natuur intact.

  • Je deelt deze ruiterroute ook met andere gebruikers. Toon hen jouw vriendelijkste glimlach en kruis elkaar steeds in stap.

  • Laat geen afval achter, neem het mee of stop het in een vuilnisbak

  • Als ruiter of menner ben je een bestuurder net zoals een automobilist of een fietser. Hou je aan dezelfde verkeersregels en maak je bedoelingen duidelijk voor de andere weggebruikers.

  • Op het ruiterpad zijn een aantal natuurlijke hindernissen opgebouwd. Niemand is verplicht deze hindernissen te nemen , wie ze wel neemt doet het op een veilige manier.

In geval van nood kan je de wachtdienst bereiken op het nummer 09 3424232.

Deze route in het domein maakt deel uit van de grotere bewegwijzerde smokkelruiterroute (meer info)