Ruiterroute

De ruiterroute in Puyenbroeck maakt deel uit van de grotere bewegwijzerde smokkelruiterroute (meer info)

 

Enkele spelregels:

  • Blijf op de aangegeven wegen, samen houden we de kwetsbare natuur intact.

  • Je deelt deze ruiterroute ook met andere gebruikers. Toon hen jouw vriendelijkste glimlach en kruis elkaar steeds in stap.

  • Laat geen afval achter, neem het mee of stop het in een vuilnisbak

  • Als ruiter of menner ben je een bestuurder net zoals een automobilist of een fietser. Hou je aan dezelfde verkeersregels en maak je bedoelingen duidelijk voor de andere weggebruikers.

  • Op het ruiterpad zijn een aantal natuurlijke hindernissen opgebouwd. Niemand is verplicht deze hindernissen te nemen , wie ze wel neemt doet het op een veilige manier.

In geval van nood kan je de wachtdienst bereiken op het nummer 09 3424232.